LIABILITY POLICY

De richtlijnen zijn het resultaat van studie en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. De organisatie heeft geen controle over de manier waarop de producten al dan niet worden toegepast en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verkregen resultaten en eventuele schade. Afhankelijk van de evolutie van kennis en technieken behoudt TRADECC zich het recht voor om de samenstelling en gebruiksvoorwaarden van haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.